Lovpligtig eftersyn

Det lovpligtige eftersyn

Vi har specialisret os i at udføre det lovpligtige eftersyn af dit løfteudstyr. Tit kan vi udføre de nødvendig udskiftning af filtre og andre sliddele uden problemer. også utætte vakuum dele kan tit vulkaniseres på stedet. Vi ender arbejdet med at aflevere en fuld færdig rapportering. Også i en digitalvesion så du nemmere kan arkivere og vidresende på forlangende. Som et alternativ til reparationerne kan vi også formidle salget af nye anlæg med efterfølgende montering